Dr hab. Paweł Kleka, prof. UZ

Na stronie znajdzesz aktualne materiały do zajęć oraz informacje o moich zainteresowaniach (głównie) naukowych.


Twitter: @PKleka
Phone: 61 829 2326
Badania logo

Badania

Badania psychologiczne z użyciem nowych technologii.

Modelowanie logo

Modelowanie

Analizy statstystyczne i modelowanie procesów psychologicznych. Statystyka klasyczna i bayesowska.

Wizualizacja logo

Wizualizacja

Wizualizacja danych i modeli procesualnych.